Husqvarna BT 90 bensin/eldriven sektion modulbalk

BT 90 screed section, 0.5m Ladda ner bild
Sektionerna för Husqvarnas bensin-/eldrivna vibrobalkar BT 90 är konstruerade för att hantera golv, landningsbanor och broar som är upp till 20 meter breda som behöver kompakteras, utjämnas och slutbehandlas. Den monteras enkelt av en enda person och vinkeln är lätt att justera. Med hjälp av tillbehör som vinschar och stödben kan du skapa många olika konfigurationer.