Vagn Promo till åkgräsklippare

Trailer Promo Ladda ner bild
Ekipaget får köras i max 10° lutning i alla riktningar. Mått 72,2x96,5x27,9 cm.

Illustrated parts list (IPL)