McCulloch MPF72B

No Image Available Ladda ner bild
McCullochs slåtterbalk är rätt val om du vill slå en äng eller ta tillvara det klippta gräset. Mycket bra på kuperad mark där det kan vara svårt att använda en konventionell gräsklippare.

Illustrated parts list (IPL)