Husqvarna HTC 270 EG

HTC 270 EG Ladda ner bild
HTC 270 EG är en professionell kantslipmaskin som gör att du kan slipa och polera kanter snabbt, effektivt och ergonomiskt. Istället för att arbeta i en obekväm ställning, och slipa kanter med handhållen utrustning, kan du med denna maskin slipa kanterna precis som andra delar av golvet, genom att stå upprätt och arbeta snabbt. Varje steg i slip- och polerprocessen kan utföras genom att du monterar samma verktyg under HTC 270 EG-kantslipen som under huvudgolvslipen. Det höga trycket från huvudet och den smarta designen (som möjliggör både vänster- och högerkantslipning) har hyllats av golvslipningsspecialister runt om i världen. Dessutom möjliggör den låga sliphuvudshöjden på 100mm slipning under hyllor eller andra lågt sittande hinder. Den flytande kåpan följer golvet hela tiden och är enkel att transportera tack vare det löstagbara chassit.