Husqvarna DC 6000

DC 6000 Ladda ner bild
DC 6000 är en effektiv industriell dammsugare som är kompatibel me högproduktiva Dual Drive Technology™-slipmaskinerna Husqvarna PG 820, PG 680 och PG 530 3-fas. DC 6000 är utvecklad med en unik dubbelskalig cyklonteknologi och automatisk filterrengöring. Cyklonteknologin möjliggör konstant luftflöde och hög produkitivitet vilket gör att den lämnar mindre damm på golvet och således sparar användaren tid på minimerat behov av städning. Maskinen är sänkbar vilket underlättar transport. Kan användas till både våta och torra tillämpningar.