Husqvarna DMS 240

DMS 240 Ladda ner bild
DMS 240 är en elektrisk borrmotor med eget stativ för en stor variation av kärnborrningstillämpningar. Det är det kraftfullaste systemet i vårt sortiment. Ett idealiskt system för mellantung borrning i väggar, golv och tak med upp till 250 mm i diameter. Stativet är lätt att vinkla, stödet baktill tillför pålitlig och stabil gradborrning, som sparar både inställningsstid och kroppsliga påfrestningar. Detta system kan användas vid borrning av ventilation- och VVS-kanaler, avloppsrör, bomar och vägskyltar.

Vanliga reservdelar