Bevattningsstyrsystem 4040

01276-20-S-003-15cm.eps Ladda ner bild
GARDENA Comfort Bevattningsstyrsystem 4040 är avsett för automatisk styrning av större bevattningssystem, vanligtvis för bevattningssystem som poppar upp, t.ex. GARDENA Vattenspridarsystem. Comfort Bevattningsstyrsystem 4040 passar utmärkt när vattenmängden inte är tillräcklig för att hela systemet ska kunna användas samtidigt - vanligen när det består av flera bevattningssystem. När olika växtområden har skilda bevattningsbehov styr 4040 de enskilda bevattningsintervallen per kanal vilket möjliggör enskild och optimal bevattning. Comfort Bevattningsstyrsystem 4040 är utformat för att ansluta fyra bevattningsventiler 24 V (artikelnr 1278-20) och kan med Comfort Expansionsmodul 2040 (artikelnr 1277-20) utökas upp till 12 ventiler. För extremt flexibel bevattningsprogrammering där det går att skapa upp till fyra program per ventil. Veckodag och bevattningscykel kan väljas fritt, varaktigheten kan ställas in mellan 1 minut och 4 timmar och 59 minuter samt justeras centralt från 0 - 200 %. Om det behövs kan du starta bevattningen manuellt. Med den användarorienterade programmeringen är det enkelt att skapa egna program. Via huvudkanalen går det att ansluta GARDENA Pumpstyrsystem (artikelnr 1273-20) och därefter styra en pump som en alternativ vattenkälla. Praktisk: det går att använda GARDENA Comfort Bevattningsstyrsystem 4040 såväl inom- som utomhus och den har en kraftanslutning på 230 V. För att försäkra dig om att bevattningsstyrsystemet är pålitligt och säkert kan du skydda dig mot spänningsbortfall via ett 9 V alkaliskt batteri (medföljer ej). Vid behov går det att ansluta GARDENA Regn- eller Jordfuktighetsgivare för vattensnål drift.

Illustrated parts list (IPL)