Vattentimer T 1030 D

01825-20-S-006-22cm_V1 Ladda ner bild
Classic-modellen GARDENA Vattentimer T 1030 D fästs på kranen och styr den automatiska bevattningen i din trädgård, t.ex. vattenspridare eller ett droppbevattningssystem som Micro-Drip-System. Programmeringen av bevattningstider görs enkelt med det stora vredet. Det går att välja upp till tre bevattningsintervall med olika varaktigheter, mellan 1 - 120 minuter, varje dag. Ytterligare flexibilitet: det går också att fritt välja önskade bevattningsdagar. Driften av GARDENA Vattentimer T 1030 kräver ett 9 V alkaliskt batteri (medföljer ej). Det här räcker för säker användning i ungefär ett år. På batterinivåindikatorn visas när batterierna behöver bytas.

Illustrated parts list (IPL)