Vattentimer T 1030 card

01830-20-S-001-15cm_V1.tif Ladda ner bild
Comfort-modellen GARDENA Vattentimer T 1030 card fästs på kranen och styr den automatiska bevattningen i din trädgård, t.ex. vattenspridare eller ett droppbevattningssystem som Micro-Drip-System. Specialfunktionen: den fungerar också utan vattentryck, alltså med ett drifttryck på 0 bar, vilket är idealiskt för t.ex. regnvattentankar. Det är enkelt att programmera bevattningstider. önskade data anges enkelt på ett programmeringskort med spår. När kortet förs in registreras uppgifterna och bevattningen sker enligt dina inställningar. Det går att välja upp till tre bevattningsintervall med olika varaktigheter, mellan 1 - 180 minuter, varje dag. Efter programmering kan kortet läggas undan på en separat och barnsäker plats. Vid behov går det att ansluta GARDENA Regn- eller Jordfuktighetsgivare för vattensnål drift. Driften av GARDENA Vattentimer T 1030 card kräver fyra 1,5 V alkaliska batterier (medföljer ej). Det här räcker för säker användning i ungefär ett år. På batterinivåindikatorn visas när batterierna behöver bytas.

Illustrated parts list (IPL)