Insugs- och högtryckskoppling

07121-20-S-002-47cm.tif Ladda ner bild
Insugs- och högtryckskopplingen är särskilt anpassad för insugs- och högtrycksslangar, eftersom den kan användas i system med upp till 40 bars tryck. En säkerhetsmekanism förhindrar att kopplingen lossnar. Passar 25 mm slangar (1").

Illustrated parts list (IPL)