GARDENA Comfort Elektronisk Pumpautomat 5000/5 LCD

01767-20-S-004-38cm Ladda ner bild
Varför inte använda gratis regn- och brunnsvatten för trädgården, för toaletten och tvättmaskinen? Den kompakta GARDENA Elektronisk tryckpump 5000/5 LCD passar utmärkt för både mobil och stationär användning. Ett antal inbyggda funktioner gör den enkel och säker att använda. Med den praktiska LCD:n har du full kontroll över t.ex. tryck och flöde, vilka visas på pumpens tydliga display. Dessutom varnar LCD:n på pumpen för frost och informerar om eventuella fel. En elektronisk manometerbrytare aktiverar den elektroniska tryckpumpen så att pumpen vid behov slås till för vattenhämtning och sedan att den slås av igen. En säkring mot torrkörning förhindrar skador på pumpen om pumpmediet skulle ta slut. Den elektroniska tryckpumpen har ett inbyggt filter med stor volym som förhindrar att det kommer in sand och partiklar som kan skada pumpen. Detta är praktiskt eftersom det inte krävs något externt förfilter. En backventil förhindrar torrkörning efter driftuppehåll eller om pumpen tas ur drift. Ytterligare en fördel: återsugningstiden vid omstart av pumpen förkortas avsevärt tack vare att det finns kvar vatten i slangen. Pumpen tillverkas endast i material av hög kvalitet för kraftfull gång med minsta möjliga buller. En underhållsfri kondensatormotor med värmesäkring används för omedelbar och effektiv pumpning av vatten via ett jetpumpsystem som styrs med tryck. Det är enkelt att fylla pumpen före användning tack vare den stora öppningen. Gummifötterna gör att pumpen står stadigt och ger gång med lite buller och vibrationer. Tack vare de dubbla utloppen, varav ett kan vridas, kan två kopplade enheter användas samtidigt. Vid frost är det enkelt att tömma den elektroniska tryckpumpen via en avtappningsskruv. GARDENA har lösningar på nästan alla problem.

Illustrated parts list (IPL)

Vanliga reservdelar