UV-flerkammarfilterpaket CF 5000 S

07889-20-S-001-34cm Ladda ner bild
GARDENA UV-flerkammarfilterpaket CF 5000 S är ett omfattande erbjudande med ett dammfilter, en 7 W UV-lampa, en filterpump med en märkeffekt på 25 W samt alla nödvändiga kopplingar. Med den effektiva 6-fasrengöringen är det enkelt att rena vattnet. 1. Fas: Den inbyggda UV-belysningen minskar algtillväxten och håller bakteriefloran i schack. 2. Fas: Den japanska mattan stillar vattnet och tar bort grova smutspartiklar. 3. Fas: Att dela upp facken i UV-flerkammarfiltret är idealiskt för strömledning och hastighet. 4. och 5. Fas: Genom filtret för grov smuts och den fina filtersvampen renas vattnet såväl biologiskt som mekaniskt. 6. Fas: Genom bioytelementen renas dammvattnet biologiskt. Det omfattande filtermaterialet och den speciella strömledningen ger intensiv biologisk och mekanisk rening av dammvattnet. I paketet ingår också en 3 meter lång 3/4" anslutningsslang. UV-flerkammarfilterpaketet är lämpligt för dammar med upp till 5 m3 vatten. Filterpumpens maximala leveranskapacitet är 1 500 liter per timme och den maximala leveranshöjden är 1,9 meter. Paketet är avsett för användning utanför dammen.

Illustrated parts list (IPL)

Vanliga reservdelar