UV-tryckfilterpaket PF 10000 S

07872-20-S-001-23cm Ladda ner bild
GARDENA UV-tryckfilterpaket PF 10000 S är ett omfattande erbjudande med ett filter, en 7 W UV-lampa, en kraftfull filterpump med en märkeffekt på 25 W samt alla nödvändiga kopplingar. Tryckfilterpaketet ger en stabil, biologisk balans samtidigt som det förbättrar vattenkvaliteten. Med höjden 45 cm och diametern 34 cm har filtret en kompakt konstruktion. Det biomekaniska filtermediet renar vattnet i dammen såväl biologiskt som mekaniskt. Tryckfilterpaketet har en integrerad kontamineringsdisplay och en mekanisk rengöringsenhet för filtersvampar. Det här innebär att rengöringen blir enkel. Med det slutna tryckfiltersystemet blir det möjligt att ha en vattenåtergång över en ström. Filterbehållaren är tillverkad av stabil plast som behåller sin form och är tryckbeständig. Det är det som gör att enheten kan bäddas in någonstans där den inte syns. I paketet ingår en 5 meter lång 1"-slang. UV-tryckfilterpaketet är lämpligt för dammar med upp till 10 m3 vatten. Filterpumpens maximala leveranskapacitet är 1 500 liter per timme och den maximala leveranshöjden är 1,9 meter. Paketet är avsett för användning utanför dammen.

Illustrated parts list (IPL)

Vanliga reservdelar