Slamborttagare SR 1600

07946-44-S-001-15cm Ladda ner bild
Med GARDENA Slamborttagare SR 1600 är det enkelt att ta bort grova smutspartiklar, alger, slam, löv och förmultnande växtrester från trädgårdsdammen. Slamborttagaren kan också användas som sugpump för våta och torra miljöer såväl inomhus som utomhus, t.ex. i hemmet, poolen, uteplatsen och garaget. Den helt automatiska intervallbrytaren gör ditt arbete enklare. Du kan också välja att använda en manuell av och på-brytare. Slamborttagaren är utrustad med fyra adaptermunstycken. Det nedre munstycket används för att suga upp slam i dammen. Kopplingsmunstycket används för att rensa mindre ytor. Algmunstycket används för att ta bort alger och det bredare munstycket med gummilist är lämpligt för att suga upp vattenpölar. Med det genomskinliga insugsröret kontrollerar du enkelt funktionen och genomströmningen av skräp. Den finmaskiga filterpåsen samlar in slam och grova smutspartiklar utan att det värdefulla dammvattnet går förlorat. Med en motorstyrka på 1 400 W är den maximala höjden för självsugande sugförmåga 1,6 meter. Sugslangen är 4 meter lång och avloppsslangen är 2 meter lång. *Garantiperioden är 2 år.

Illustrated parts list (IPL)